Styrelsen

Följ oss:

Styrelsen


Styrelsen består av ordförande, som väljs för ett år i sänder, och ytterligare åtta ledamöter, som väljs för två år på så sätt att hälften blir föremål för val varje år. Styrelsen må därutöver adjungera ledamöter för speciella uppgifter.

Ordförande

Gunnar Häger

Telefon: 070-492 78 59
e-post: gunnar@haegerpartner.comKassör

Lillian Westerberg
Telefon: 08-768 74 16
e-post: westerberglillian@gmail.com

Ledamot

Sara Nordin
Telefon: 0707778303
e-post: sara.k.nordin@gmail.com

Hedersledamot

Gustaf Taube
Telefon: 0707-488994
e-post: gustaftaube35@gmail.com

Vice ordförande

Olle Neckman

Telefon: 070-660 71 25
e-post: olle@neckman.se

Ledamot

Erik Enström
Telefon: 0703-715434
e-post: gasflaskkontroll@telia.com

Ledamot

Margareta Qvistgaard Kjellerstedt
Telefon 0708-758 503
e-post: margareta@qi.nu

Sekreterare

Ulf Schloss
Telefon 070-4672473
e-post: ulf.schloss@telia.com

Ledamot

Anders Unosson

Ledamot

Annica Ewing
e-post: annica.ewing@gmail.com

Medlemsskap

Ansökan om medlemskap ställes till Sjögårdens ordförande Gunnar Haeger,

e-post: gunnar@haegerpartner.com.


Ansökan skall innehålla namn, ev. hemsidoadress, kontaktperson med telefon, postadress och e-postadress samt kort beskrivning av verksamheten.


Årsavgiften är f.n. 500 kronor och kan efter beviljat medlemsskap sättas in på Plusgiro konto nr 105 16 81-3.

Copyright @ All Rights Reserved

Syfte och mål

Under Sjögårdens tak är avsikten att samla alla föreningar, företag, institutioner och museer  som bedriver maritim verksamhet eller har ett maritimt inriktat intresse inom Sjögårdens område.


Förhoppningen är inte bara att skapa ett attraktivt turistmål med musealt intressanta inslag utan också att visa upp en levande traditionell båt- och fartygshantering i en genuin miljö samt genom utbildning vidareföra gammalt maritimt hantverkskunnande.Hamnkvartersnytt

Sjögården ger ut informationsbladet HamnkvartersNytt med jämna mellanrum. Bladet införs på denna hemsida, men distribueras också per e-post till den som anmäler sin e-postadress till e-post: hamnkvartersnytt@sjogard.se