Årsmöte


Vi vill se dig på vårt årsmöte!


Vi har nu verkat i 20 år och deltagit i allt från regionplanering och utvecklingsplaner för Kungliga Nationalstadsparken till direkt konkreta aktiviteter för vårt maritima kulturarv och för de maritima verksamheterna. Vårt arbete har givit resultat. 


Stockholms Sjögård har fortfarande ett antal angelägna utmaningar för att befästa det maritima Stockholm i våra beslutsfattares medvetande. Just nu kan vi alla bidra genom att sprida information kring utbyggnaden av Gröna Lund och aktivt verka för att skapa den maritima industrimiljö på Beckholmen som vår sjöfartsstad behöver.  


Detta vill Stockholms Sjögård:


Sjögården har tagit till sin uppgift att sprida kunskap om detta område och dess sällsynt goda förutsättningar att bli ett unikt marinkulturellt centrum samt att genom samordning av och stöd åt medlemmarna och deras verksamheter arbeta för att den maritima miljön vidmakthålles och vidareutvecklas.


Välkommen till Stockholms Sjögårds årsmöte och sprid gärna bifogad angelägna information


Datum: 16 november 2021


Tid: klockan 18.00


Plats: Varvskontoret på Nya Djurgårdsvarvet


Anmälan senast 10 november till:


westerberglillian@gmail.com eller ulf.schloss@telia.comDet händer i Sjögården 2021 (PDF att läsa och sprida)


Inbjudan årsmöte 2021 (PDF att läsa och sprida)