Årsmöte

Hur vill våra medlemmar att Stockholms Sjögård ska utvecklas? Djurgårdsstrand har behandlats i både Mark- och Miljödomstolen och Mark- och Miljööverdomstolen. Detaljplanen gick igenom i andra instans, sannolikt mycket beroende på att planen ändrades såtillvida att strandremsan inte längre ska säljas till Gröna Lund. Både en seger och ett nederlag för Sjögården. Nästa stora fråga är Beckholmen. Det förefaller som om Länsstyrelsen har ändrat sin uppfattning kring detaljplanen för Beckholmen.


Vi vill se dig på vårt årsmöte!


Årsmötet kommer på grund av pandemin att avhandla två årsmöten - 2021 och 2022. Det betyder att hela styrelsen kommer att förnyas med nyval eller omval. Detta årsmöte är därför viktigt inte bara med tanke på val av styrelse utan också för att medlemmarna ska kunna vägleda styrelsen inför framtiden. Det gäller konkret Stockholms Sjögårds uppgifter, vår ståndpunkt vad gäller Beckholmen framtida utveckling och fortsatt nätverksbyggande och stöd till medlemsföreningarna.


Detta vill Stockholms Sjögård:


Sjögården har tagit till sin uppgift att sprida kunskap om området och dess sällsynt goda förutsättningar att bli ett unikt marinkulturellt centrum samt att genom samordning av och stöd åt medlemmarna och deras verksamheter arbeta för att den maritima miljön vidmakthålles och vidareutvecklas. Vi vill se en levande maritim miljö som beskriver sjöfartsstaden Stockholm i både ett historiskt och nutida perspektiv.


Välkommen till Stockholms Sjögårds årsmöte och sprid gärna bifogad angelägna information


Datum: 29 mars 2023


Tid: klockan 17.30


Plats: Skeppsholmens Folkhögskola


Sjögården bjuder på enklare förtäring


Anmälan senast 20 mars till:


westerberglillian@gmail.com eller ulf.schloss@telia.com


Verksamhetsberättelse för 2021 och 2022 finns att ladda ner här